วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

สานสัมพันธ์น้องพี่ SCT ป.บัณฑิต

        สานสัมพันธ์น้องพี่ SCT ป.บัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ SCT ป.บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารโดมแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน เป็นประธานในพิธี
         วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการสานสัมพันธ์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย ซึ่งมีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมจับคู่บัดดี้ (พี่รหัสน้องรหัส) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล แข่งขันกินวิบาก เล่นเกมปิดตาแต่งหน้า เป็นต้น หลังจากนั้นในช่วงเย็นมีการร่วมรับประทานอาหาร ร้องเพลง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ภาพ : ศุลีพร อมรสิทธิโชค
ข่าว : อ.ลัดดา ประสาร