วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

         วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบไปด้วยตักบาตรพระสงฆ์ การเดินเทิดพระเกียรติ การถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

ภาพ/ข่าว : ศุลีพร อมรสิทธิโชค