วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

         ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมายาวนาน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เอส.เทค. และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT ร่วมกันจัดหมรับเข้าร่วมประเพณีแห่หมฺรับเมืองนครเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ สนามหน้าเมืองตลอดจนถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว : ศุลีพร อมรสิทธิโชค