วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

“Blood for life” บริจาคเลือดถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล

        วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสภากาชาดไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “Blood for life” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCTและS.tech รวมถึงบุคคลภายนอก เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นอย่างดี เป็นภาพบรรยากาศที่ดูอิ่มบุญและอบอุ่นเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว : ดนัยวิชญ์