วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม (ลานเพลิน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน กล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

ภาพ : ดนัยวิทย์
ข่าว : ศุลีพร