วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. น้อง-พี่ จับมืออาสาพัฒนา

        ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. น้อง-พี่ จับมืออาสาพัฒนานักศึกษาชมรมมุสลิมสัมพันธ์ สังกัดสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 50 คน ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการ “ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. น้อง-พี่ จับมืออาสาพัฒนา” ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2561 ณ มัสยิดบ้านคลองรั้ว หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        ตลอด 5 วันที่นักศึกษาเข้าไปอยู่ในชุมชน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางสังคม การมีจิตอาสา เสียสละ อดทน อ่อนน้อม อุทิศตนเพื่อผู้อื่น สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
        

ภาพ : ศุลีพร
ข่าว : อ.อัสมา