วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

รางวัลโครงการ RD Camp กรมสรรพากร

นางสาวนูรฮายาตี มะนอ และนางสาวโสภิดา เสือทอง นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ RD Camp Season 3 ประจำปี 2552 ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง