• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับการแข่งขันกีฬา ได้รับเกียรติจาก นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมสุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 คณะสี ซึ่งการแข่งขันเป็นไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน