• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

สุดภูมิใจ! ศิษย์เก่าคนเก่ง SCT คว้ารางวัลนาคเณศ “สาขาบุคคลดีเด่น ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี” จากสภาสื่อมวลชนไทย

ทุกความสำเร็จ ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ...วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ขอแสดงความยินดี แด่ “นายธีรกานต์ เสถียร” ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขชุมชน ปัจจุบันดำเนินงานเป็นหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงารโครงการ นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ หน่วยงาน โรงบาลทุ่งสง ซึ่งได้เข้ารับรางวัลนาคเณศสาขา “บุคคลดีเด่น ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี” จาก สภาสื่อมวลชนไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา โดย นายธีรกานต์เผยว่า “ถือเป็นรางวัลแรกแห่งปี 2565 ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลนาคเณศ สาขาบุคคลดีเด่น ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีนี้ครับ ขอบพระคุณผู้ผลักดัน ผศ.ดร.วิราสิริร์ วสีวีรสิว์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่เปิดโอกาสและผลักดันรางวัลให้ในครั้งนี้ด้วยครับ”

นับได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเครื่องการันตีคุณภาพ สู่การต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องSCT ต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี