• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  > ประกาศรายชื่อป.โท

--  รายงานตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ราชวดี ว.1 ชั้น

-- ปฐมนิเนศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ และ เวลา 13.00-16.00 ห้องราชาวดี อาคารว.1 ชั้น 2