• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

สุดเก่ง!! เด็กสาธาฯ SCT คว้ารางวัลการนำเสนอ งานการประชุมวิชาการ​ระดับชาติ ​"นอร์ท​เทิร์น​วิจัย" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 !

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคล จ่าทอง และ นางสาวซันญ่า ทองรักษ์  นักศึกษา​ชั้นปี​ที่ 4 สาขาวิชา​สาธารณสุข​ชุมชน ได้รับรางวัลประเภทการนำเสนอวิจัย ระดับดี ในบทความเรื่อง "ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อการตั้งครรถ์ในวัยรุ่นมุสลิม ระหว่างเรียนระดับมัธยมศึกษา ของชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในภาคใต้ประเทศไทย" โดยเป็นนำเสนอวิจัยแบบภาคบรรยาย ในงานการประชุมวิชาการ​ระดับชาติ ​" นอร์ท​เทิร์น​วิจัย " ครั้งที่ 8 ประกาศผลเมื่อ วันอาทิตย์​ที่ 29 พฤษภาคม​ 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจและน่าชื่นชมมากๆ ยินดีด้วยนะคะ