• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

แสดงความยินดีกับ นายกิตตณัฏฐกรณ์ สุหระ ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 40 คน จาก 1000 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Leadership program development ณ the pine resort ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตตณัฏฐกรณ์ สุหระ นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 40 คน จาก 1000 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Leadership program development the pine resort ปทุมธานี

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมในส่วนของการบรรยายเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

จากนักธุรกิจชื่อดัง คุณเสถียร บุญมานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง

Metaverse XR หนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้พัฒนาเทคโนโลยี

XR, AR และ VR ที่มีผลงานในระดับโลกมากมาย