• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  > ประกาศรายชื่อป.บัณฑิต

หมายเหตุ :  ให้ผู้ที่มีชื่อตามประกาศมารายงานตัว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่วนข้อปฏิบัติในการรายงานตัวให้ยึดตามประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ฉบับที่ 5/2566 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566