• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

มอบทุนการศึกษา "ต้นกล้าประดู่" ปีการศึกษา 2563

Image

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

Image

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด- 19

> ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ผลงานรางวัล

ผลงานดีๆ และมีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของเรา

ผลงานวิชาการ-วิจัย

การทำประโยชน์และส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

สหกิจศึกษา

ทำงานอย่างมืออาชีพในสายงานของศาสตร์

Videos

Life Style