• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพชาวตำบลที่วัง ด้วยหลัก 3 หอ (ห้องนอน ห้องน้ำ และห้องครัว)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับ สาขาวิชาสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพชาวตำบลที่วัง ด้วยหลัก 3 หอ (ห้องนอน ห้องน้ำ และห้องครัว) ปี 2