• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)/ป.โท ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)และป.โท ปีการศึกษา 2564

ทางเว็บไซต์ และเพจ Facebook ติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางดังกล่าว