• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

รายงานตัว ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)และป.โท ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)และป.โท ปีการศึกษา 2564 จะต้องมารายงานตัว ลงทะเบียน ชำระเงิน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ และเพจ Facebook