• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  > ประกาศรายชื่อป.โท

--  รายงานตัว ขึ้นทะเบียน และชำระเงิน ออนไลน์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

-- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์

แบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ > ลงทะเบียน