• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์

ประชาสัมพันธ์ร่วมงาน  "ประเพณีสงกรานต์" ภายใต้โครงการสืบสานประเพณี        และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา   09.00 น. เป็นต้นไป / ณ ศาลาลานเพลิน