• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  > ประกาศรายชื่อป.บัณฑิต

รายงานตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานวิชาการ อาคารอำนวยการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์

แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา