• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)และป.โท ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)และป.โท ปีการศึกษา 2564

ทางเว็บไซต์ และเพจ Facebook ผู้สมัครสอบสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิด