• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

งานวันสถาปนาวิทยาลัยและเลี้ยงวันปีใหม่

บุคลากรร่วมกันทำบุญเนืืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาและร่วมสังสรรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ซึ่งในวันดังกล่าววิทยาลัยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป มาอนุโมทนาคาถา / ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่บุคลากร กำหนดการดังนี้

เวลา                       กิจกรรม

          ๑๐:๐๐ น.                  พร้อมกันที่ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

          ๑๐:๒๐ น.                  พระสงฆ์เดินทางถึงห้องพุทธรักษา ประเคนน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ ๕รูป

          ๑๐:๓๐ น.                  ประธานในพิธี (อธิการบดีวิทยาลัย) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์

          ๑๐:๔๕ น.                  ประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๕ รูป

๑๑:๐๐ น.                  ประธานในพิธี / อธิการบดี / ผู้บริหาร

ถวายปัจจัยประเคนเครื่องไทยธรรมแด่

พระสงฆ์ ๕รูป
          พระสงฆ์อนุโมทนาคาถา / ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ผู้ร่วมพิธีกราบลาพระสงฆ์พร้อมกัน

          ๑๑:๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

          ๑๒:๐๐ น.                  จับรางวัลปีใหม่ ๒๕๖๓

                                       นันทนาการ เล่นเกมส์

เสร็จสิ้นกิจกรรม