• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

นักศึกษาปริญญาโท SCT สุดเจ๋ง คว้าโล่รางวัลระดับประเทศ จากการนำความรู้สู่วิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพนัชกร  หูเขียว นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลบุคลากรที่ดำเนินการดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564